Informacja

| dr n. med. Maciej Wójcik

Kardiolog, absolwent Akademii Medycznej w Lublinie – obecnie Uniwersytetu Medycznego (UM). Od 1996 związany z Katedrą i Kliniką Kardiologii UM w Lublinie. Pierwszy stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych uzyskał w 2000 roku, stopień doktora nauk medycznych w 2003 roku,  drugi  stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych w kwietniu 2004 roku, specjalizację w dziedzinie zdrowia publicznego w czerwcu 2004 roku, tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii w 2007 roku. Stypendysta Uniwersytetu w Edynburgu, Wielka Brytania (1999) i Europejskiego Towarzystwa Rytmu Serca / Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Heart Rhythm Association / European Society of Cardiology,  EHRA/ESC) w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Zainteresowania zawodowe i naukowe skupiają się obecnie na zaburzeniach rytmu serca i przewodzenia. Wykonuje badania i zabiegi inwazyjne takie jak: ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca, badanie elektrofizjologiczne, badanie echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe…

Elektrofizjologia

| ablacja zaburzeń rytmu

Elektrofizjologia kliniczna...

ELEKTROFIZJOLOGIA KLINICZNA jest dziedziną kardiologii zajmującą się leczeniem zaburzeń rytmu serca i przewodzenia. Dzięki postępowi nauki i techniki leczenie to nie sprowadza się obecnie tylko do farmakoterapii lecz umożliwia inwazyjną diagnostykę (badanie elektrofizjologiczne) oraz inwazyjne leczenie (ablacja, implantacja stymulatora czy kardiowertera-defibrylatora).

Badanie elektrofizjologiczne...

BADANIE ELEKTROFIZJOLOGICZNE pozwala na dokładną ocenę zaburzeń rytmu serca i przewodzenia. Umożliwia ostateczne ustalenie wskazań do implantacji stymulatora serca czy  kardiowertera-defibrylatora, jeśli dotychczasowe badania nieinwazyjne (np. EKG, Holter EKG, bedanie echokardiograficzne, test na stole uchylnym – tilt-test) nie dają takiej odpowiedzi.

Ablacja podłoża zaburzeń rytmu serca...

ABLACJA PODŁOŻA ZABURZEŃ RYTMU SERCA jest zawsze poprzedzona badaniem elektrofizjologicznym. Zabieg ablacji polega na zlikwidowaniu podłoża zaburzeń rytmu serca najczęściej  przy pomocy prądu o częstotliwości radiowej (ablacja RF) lub krioterapii (krioablacja). Ze względu na swoją wysoką skuteczność metoda ta jest w wielu przypadkach leczeniem z wyboru.

Odbyte szkolenia z elektrofizjologii klinicznej...

Kerckhoff Klinik, Bad Nauheim, NiemcyW  roku 2007 otrzymał, jako pierwszy i dotychczas jedyny lekarz z Polski,  2-letnie stypendium naukowo-szkoleniowe Europejskiego Towarzystwa Rytmu Serca / Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Heart Rhythm Association / European Society of Cardiology,  EHRA/ESC) w dziedzinie elektrofizjologii klinicznej. Kilkudniowe szkolenia odbywały się m.in. w Londynie, Paryżu czy Pradze ale g łównym miejscem odbywania stypendium była Pracownia Elektrofizjologii Kerckhoff Klinik w Bad Nauheim, gdzie uczestniczył i wykonywał nie tylko klasyczne  zabiegi ablacji, ale również m.in.: zabiegi krioablacji balonowej i RF migotania przedsionków, zabiegi z systemami 3D czy Stereotaxis.

 

Konsultacje

| poradnia i gabinet

PORADNIA NFZ

Poradnia Zaburzeń Rytmu Serca

SPSK Nr 4 w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, Lublin

GABINET PRYWATNY

Elkardia Lubelskie Centrum Kardiologii

 

 

 

 

 

Kontakt

| jak się skontaktować

 

Logo-Elkardia-2-kopia 8-2